Περιγραφή

Ψεκαστικο ζιζανιοκτονίας Agriton 500L, διπλή αποσπώμενη ράμπα βαρέου τύπου με ενισχυμένο κοιλοδοκό, τριπλό σπάσιμο επάνω, εμπρός και πίσω με διπλό ρυθμιζόμενο μπεκ γραμμικής κάλυψης Το σασι της δεξαμενής είναι απο κοιλοδοκό 60 x 40 σε 4 χιλ. παχος.

  • SHARE: